velikost textu: A A A

Trans-Borders

CZ

Projekt Trans-Borders je jedním z projektů podpořených z programu Interreg Central Europe, v jehož rámci usiluje 15 projektových partnerů z 5 zemí (D, PL, A, SLO, CZ) o zlepšení kvality a úrovně veřejné dopravy v okrajových částech evropského dopravního prostoru. Pojící linií jednotlivých záměrů je společná příprava, výměna zkušeností a jednotná podpora společných záměrů.

Projekt začal vstupním setkáním v Drážďanech 22.6.2017 a potrvá do května roku 2020.

Vedoucím partnerem projektu je Saské ministerstvo hospodářství, životního prostředí a dopravy (Staatministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr)

Korid LK spol.s r.o. jako projektový partner zastupuje v projektu Liberecký kraj.

V rámci projektu Trans-Borders usiluje KORID LK o vytvoření plánu zásahů do železniční infrastruktury v Trojzemí (D/PL/CZ), které by odpovídaly potencionálu regionální i mezinárodní dopravy, která by zlepšenou infrastrukturu využila.

Ve středu 16.5.2018 se konal Stakeholder Meeting v Liberci.

Prezentace přednášejících v Liberci 16.5.2018.

KORID LK v projektu zadal dne 15.10.2018 vítězi výběrového řízení společnosti Valbek zakázku: Veřejná zakázka: Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T

 

 

 

EN

Trans-Borders is one of the project supported by Interreg Central Europe. The 15 project partners from 5 countries (D, PL, A, SLO, CZ) strives to improve quality and standard of public transportation in periphetal areas of european transport network.

Joining line of the individual efforts is based on common preparation, exchange of experiences and lobby for  common interests.

Project has started by kick off meeting in Dresden (22.6.2017) and will last till May 2020.

Lead partner of this project is Saxon State Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport (Staatministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr)

Korid LK spol.s r.o. as Project partner represents Liberec region (CZ).

In the framework of the project would KORID LK create the Plan of appropriate adjustment in rail infrastructure in Borderland (D/PL/CZ), wich would response the potential of regional and international traffic using such improved rail inrastructure.

On Wednesday the 16th of May took place the Stakeholder Meeting in Liberec.

Presentation from Stakeholder Meeting in Liberec 16.5.2018.


On Monday the 15th of October 2018 was signed the contract with winner of Tender: Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T .

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout

 zpět