velikost textu: A A A

Studie: Rozvoj turistické dopravy v Krkonoších

Na základě zadání svazku měst a obcí Krkonoše připravila společnost KORID LK, spol. s r.o. studii s názvem "Rozvoj turistické dopravy v Krkonoších - linková doprava v období letní sezóny".

Studie se zabývá možnostmi rozvoje turistické dopravy v Krkonoších v období letní turistické sezóny a je zaměřena na veřejnou dopravu, s ohledem na charakter oblasti převážně na linkovou (autobusovou) dopravu.

Cílem této studie je identifikovat prostor pro další případný rozvoj veřejné dopravy s cílem posílit využití dopravy právě za účelem turistiky.

Studie obsahuje popis oblasti, analýzu současného stavu zajištění dopravní obslužnosti a dále navrhované konkrétní dílčí cíle a opatření, která mají vést k jejich dosažení.

Studii i přes její název nelze vnímat jen jako zaměřenou na turistiku bez dopadu na další přepravní potřeby v regionu. Zpracovatel této studie navrhuje za účelem naplnění cílů této studie i opatření v běžně a celoročně provozovaných linkách, a proto je nezbytně nutné před realizací každého takového opatření upozornit na dopady i z pohledu jiných přepravních zájmů a tyto dopady projednat s dotčenými obcemi.

Studie ke stažení zde.

Přílohy ke stažení:

vytisknout

 zpět