velikost textu: A A A

Modernizace autobusových zastávek v LK - I.etapa

 

V Libereckém kraji je možné nastoupit do autobusů a tramvají na 1940 zastávkách. Na převážné většině zastávek příměstské dopravy chybí nástupiště, někde i samotný označník zastávky. Značky "zastávka autobusu" rozhodně nemají jednotné provedení, ani odpovídající kvalitu. Toto je výsledek historického stavu, kdy se o označník zastávky starají dopravci v rámci svých možností a zákonných poviností a kdy spíše menšina obcí v Libereckém kraji bere zastávky autobusů jako svou vizitku a neváhá do jejich vzhledu a vybavení investovat nemalé finanční částky.

V rámci projektu se sbírají pozitivní zkušenosti z praxe v Libereckém i v jiných krajích České republiky a připravuje se půda pro následující II. etapu projektu, která by již ve spolupráci s obcemi měla konkrétní výsledky ve formě co možná nejvíce zrekonstruovaných zastávek a nejdůležitějších zastávek v kraji vybavených zastávkovými informačními systémy (elektronickými infopanely).

Projekt Modernizace autobusových zastávek zpracovává pro Liberecký kraj na základě příkazní smlouvy schválené Radou Libereckého kraje na jejím zasedání dne 4. října 2016 společnost KORID LK spol.s r.o.

Výstupy z projektu:

K 30.10.2017 jsou zpracovány ve formě návrhu všechny výše uvedené výstupy.

Ve čtvrtek 19.10.2017 proběhlo projednání s projektanty a se zástupci DI policie a speciálních stavebních úřadů v LK.

V úterý 24.10.2017 byly výstupy projektu projednáváýny se zástupci obcí LK a s autobusovými dopravci zapojenými do IDOL.

Výsledkem projednávání jsou např. připomínky k délce trvání přípravy rekonstrukce zastávek. Dle zkušeností obcí zaberou často i celý rok. Dále se na Ministerstvu dopravy projednává návrh nového označení zastávek příměstské autobusové dopravy v LK. Nebo se řeší společné vedení cykostezek prostorem autobusové zastávky. Ad.

Všechny připomínky budou zapracovány do konce listopadu 2017 a poté budou výstupy s konkrétními návrhy předloženy k projednání a schválení Radě a Zastupitelstvu LK.

Prezentace  (pro projektanty, DI Policie, SStavÚ)

Prezentace - NIPI (bezbariérové úpravy autobusových zastávek)

Prezentace pro Obce LK

Vzor označníku byl ke dni 13.12.2017 schválen Ministerstvem dopravy s požadavkem na úpravu (invertovat název zastávky za modrý text na bílém poli).

Projednání se zástupci Obcí Libereckého kraje.

vytisknout

 zpět