velikost textu: A A A

Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji

KONCEPCE TURISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI

Cílem zpracované studie Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji je zmapování aktuální situace nabízené turistické dopravy, zmapování její propagace ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, oddělení cestovní ruchu, jednotlivých destinačních agentur a společnosti KORID LK a následné navržení vhodného směru či směrů, jak danou turistickou dopravu vzájemně rozvíjet a propagovat.

 

Cíle koncepce turistické dopravy:

1.       Zajistit dopravní dostupnost turisticky významných cílů veřejnou dopravou.

2.       Stanovit pravidla zajištění veřejné dopravy v oblasti turistické dopravy a cestovního ruchu.

3.       Definovat role a kompetence jednotlivých subjektů s cílem zajistit plynulý tok informací od organizátora dopravy po koncového uživatele.

 

Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji byla zpracována v jednotné struktuře a v členění dle turistických oblastí Libereckého kraje (platí pro kapitoly 1. – 6.):

  • Oblast Lužické hory
  • Oblast Máchův kraj
  • Oblast Český ráj
  • Oblast Jizerské hory
  • Oblast Krkonoše

 

Analytická část

1.       Charakteristika oblasti

2.       Analýza turistických cílů

3.       Analýza dopravní dostupnosti (současný stav)

 

Návrhová část

4.       Dopravní koncepce

a.       Koncepce linkového vedení

b.       Letní turistické linky

c.       Zimní turistické linky

d.       Nostalgické linky a historické jízdy

5.       Marketing a propagace

a.       Tištěné materiály IDS

b.       Webové stránky IDS

c.       Turistický portál Libereckého kraje (Cestou-necestou)

d.       Sociální sítě (Facebook, Twitter)

e.       Audiovizuální média

f.        Kontaktní kampaně

6.       Cíle a opatření v oblasti koncepce turistické dopravy

 

7.       Koncepce nostalgické dopravy

7.1         Obecná východiska, cíle, zaměření nostalgické dopravy

7.2         Analýza – stávající aktivity, příležitosti, SWOT

7.3         Návrh – priority, náměty, standardy, smluvní zajištění a financování

7.4         Cíle a opatření

  

8.       Shrnutí cílů a opatření

 

Úložiště hlavního dokumentu a příloh zde

vytisknout

 zpět