velikost textu: A A A

Librail - železnice v Libereckém kraji v roce 2030

 

Projekt Interreg IV B Central Europe

 

Úvod
Liberecký kraj leží na severu České republiky v Euroregionu Nisa a hraničí se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Centrem regionu je město Liberec, které má 100 tisíc obyvatel a je zároveň pátým největším městem v České republice. Délka železničních tratí v Libereckém kraji je 452 km. Všechny železniční tratě byly postaveny do roku 1914 a od té doby neprošly žádnou významnou modernizací.

Liberecký kraj má zpracovánu Kategorizaci železničních tratí, která posuzuje význam jednotlivých železničních tratí z hlediska osobní dopravy. Projekt Železnice v Libereckém kraji v roce 2030 by na tento materiál měl navazovat a stanovit priority, rozsah a způsob modernizace jednotlivých železničních tratí v regionu do roku 2030.

Vize projektu
Celý Liberecký kraj včetně stotisícového města Liberec nemá kvalitní, rychlé a pohodlné železniční spojení s okolními významnými aglomeracemi. Dnešní jízdní doby vlaků jsou podobné jako před 70 a více lety.
Projekt Železnice v Libereckém kraji v roce 2030 bude koncepčním materiálem, který bude stanovovat priority, rozsah a způsob modernizace jednotlivých železničních tratí v regionu do roku 2030 a definovat objednávku železniční osobní dopravy v Libereckém kraji do roku 2030 včetně požadavků na zajištění služeb ze strany železničních dopravců a požadovaného vozového parku.

Cíle projektu:
1.definovat kvalitní, rychlé a pohodlné železniční spojení Liberce s okolními stotisícovými městy: Praha, Ústí nad Labem, Dresden (SRN), Görlitz (SRN)/Zgórzelec (Polsko), Jelenia Góra/Wroclaw (Polsko) a Hradec Králové pomocí modernizace stávajících železničních tratí.
2.zatraktivnění železniční osobní dopravy v Libereckém kraji a v celém Euroregionu Nisa na ostatních významných linkách dálkové a regionální osobní železniční dopravy s modernizacemi a úpravami dotčených železničních tratí s cílem vytvořit kvalitní systém veřejné osobní dopravy v oblasti jehož páteří bude železniční doprava.
3.vytipování míst a přípravné studie na zřízení terminálů doprav a přestupních míst, kde by docházelo ke styku osobní železniční dopravy a dalších druhů doprav.

Projekt Železnice v Libereckém kraji v roce 2030 má pomoci rozvoji železniční dopravy v oblasti. Přínosy projektu budou pro všechny skupiny cestujících, kterým nabídne zkvalitnění železniční dopravy v Libereckém kraji a celém Euroregionu Nisa. Jedině kvalitní, rychlá, pohodlná a moderní osobní železniční doprava má šanci se stát plnohodnotnou alternativou k problematické individuální automobilové dopravě, která stále více obtěžuje obyvatele měst kongescemi a smogem. Rozvoj železniční dopravy v Libereckém kraji je důležitý i z ekologického hlediska – na území Libereckého kraje leží národní park Krkonoše a množství chráněných krajinných oblastí. V neposlední řadě je pro své přírodní krásy Liberecký kraj cílem turistů nejen z České republiky ale i z dalších států Evropské unie.

Rozpočet projektu
Rozpočet projektu Železniční doprava v Libereckém kraji v roce 2030 je 100 tis. Euro.

Prezentace Bologna - "Rozvoj železniční sítě v Libereckém kraji" ke stažení zde

Prezentace projektu Inter-Regio-Rail (aktualizováno) v českém jazyce ke stažení zde
Prezentace projektu Inter-Regio-Rail v anglickém jazyce ke stažení zde

 

 

vytisknout

 zpět