velikost textu: A A A

Tisková zpráva - INTER-Regio-Rail


 

Koordinátor veřejné dopravy, společnost Korid LK, spol. s r.o., v současné době realizuje projekt INTER-Regio-Rail, Odstranění bariér v železniční dopravě. Hlavním cílem tohoto projektu je především zlepšení regionální železniční dopravy ve střední Evropě. Tohoto cíle bude dosaženo prací na třech úrovních:

  •  Nejprve budou zpracovány studie a spustí se pilotní projekty. Tyto projekty ilustrativně předvedou, jak může regionální železniční doprava trvale přitahovat nové cestující pomocí vhodnější organizace, lepší infrastruktury a nabídky přizpůsobené zákazníkovi.
  • Na základě zjištění z regionálních projektů bude dalším krokem vedení kampaně za zlepšení všeobecných podmínek organizace a financování regionální železniční dopravy. Adresáty tohoto snažení budou političtí činitelé na regionální, národní a Evropské úrovni.
  • Nakonec je důležité zjištění profesionální spolupráce objednatelů regionální železniční dopravy a komunikace s dopravními společnostmi, sdruženími cestujících, místními úřady a nezávislými znalci.

Projekt je realizován v rámci programu EU STŘEDNÍ EVROPA, a je spolufinancovaný ERDF, a to v období duben 2010 - březen 2013. Celkový rozpočet projektu je 2.167.202 Euro, včetně dotace ERDF 1.694.278 Euro. Partneři projektu jsou z celé Evropy, jako například z Německa, z Itálie, z Polska a právě z České republiky. Součástí projektu INTER-Regio-Rail je několik dílčích pilotních projektů. Za Českou republiku je to pilotní projekt LIBRAIL - Railways in Liberec Region in 2030, neboli Železnice v Libereckém kraji v roce 2030. A jaké jsou cíle našeho pilotního projektu? 

  • Definovat kvalitní, rychlé a pohodlné železniční spojení Liberce s okolními stotisícovými městy: Praha, Ústí nad Labem, Dresden (SRN), Görlitz (SRN)/Zgórzelec (Polsko), Jelenia Góra/Wroclaw (Polsko) a Hradec Králové pomocí modernizace stávajících železničních tratí.
  • Zatraktivnění železniční osobní dopravy v Libereckém kraji a v celém Euroregionu Nisa na ostatních významných linkách dálkové a regionální osobní železniční dopravy s modernizacemi a úpravami dotčených železničních tratí s cílem vytvořit kvalitní systém veřejné osobní dopravy v oblasti jehož páteří bude železniční doprava.
  • Vytipování míst a přípravné studie na zřízení terminálů dopravy a přestupních míst, kde by docházelo ke styku osobní železniční dopravy a dalších druhů doprav.

Projekt Železnice v Libereckém kraji v roce 2030 má pomoci rozvoji železniční dopravy v oblasti. Přínosy projektu budou pro všechny skupiny cestujících, kterým nabídne zkvalitnění železniční dopravy v Libereckém kraji a celém Euroregionu Nisa. Jedině kvalitní, rychlá, pohodlná a moderní osobní železniční doprava má šanci se stát plnohodnotnou alternativou k problematické individuální automobilové dopravě, která stále více obtěžuje obyvatele měst kongescemi a smogem. Rozvoj železniční dopravy v Libereckém kraji je důležitý i z ekologického hlediska – na území Libereckého kraje leží národní park Krkonoše a množství chráněných krajinných oblastí. V neposlední řadě je pro své přírodní krásy Liberecký kraj cílem turistů nejen z České republiky, ale i z dalších států Evropské unie. Rozpočet pilotního projektu Železniční doprava v Libereckém kraji v roce 2030 je 100.000 Euro.

vytisknout

 zpět