velikost textu: A A A

Tisková zpráva Mikroregionu Tanvaldsko 12. 11. 2010

Unikátní vlakové zastávky v Jizerských horách

Jedním z počinů pro zlepšení podmínek pro občany obcí a měst je projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti území mikroregionu Tanvaldsko“. „Domluvili jsme se s okolními starosty a připravili v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko společný projekt nových železničních zastávek spolu s obnovou autobusových čekáren. Velmi dobře si uvědomujeme význam, který má veřejná doprava v životě obyčejných lidí. Chtěli jsme, aby naši občané čekali na své spoje v kulturním prostředí moderních čekáren. Nové železniční zastávky zase přiblíží vlak lidem“, říká Marek Pieter, který je starostou Desné.

A Kateřina Preusslerová, projektová manažerka Mikroregionu Tanvaldsko dodává: „Připravit takový projekt trvá několik let. Přitom vlastní stavba je hotova za pár týdnů. Prvotní impulz k novým vlakovým zastávkám vzešel původně od Libereckého kraje v rámci projektu REGIOTRAM NISA. O další práci se již postaraly samotné obce a svazek obcí. Od dráhy jsme žádnou finanční podporu nedostali, ale podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie NUTS II Severovýchod.“

Najít vhodné místo pro nové zastávky na horské trati bylo nesmírně obtížné. Trať se klikatí a nové předpisy nedovolují postavit nástupiště v malém oblouku.
Pavel Blažek, projektový specialista společnosti KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji k tomu říká: „Nástupiště v zastávce Desná-Riedlova vila je doslova vtěsnáno mezi dva protisměrné oblouky. Z jedné strany je tunel, výhybka a skalní zářez, za zastávkou pak trať vede přes památkově chráněný kamenný viadukt.
SŽDC, s.o., jednoznačně trvala na dodržení platných předpisů (Vyhláška č177/95 Sb, ČSN 73 4959 a ČSN 73 6320). Projektant se maximální délkou nástupiště dlouho zabýval, zpracoval velmi podrobný výpočet maximální možné délky nástupiště dle těchto platných norem. Výsledná maximálně přípustná délka nástupiště 35 m byla opakovaně projednána a písemně odsouhlasena se všemi dotčenými orgány včetně ČD, a.s..
Na trati budou jezdit i delší soupravy. Některé dveře se k nástupišti prostě nevejdou. Cestující budou včas upozorňováni průvodčím i vlakovým rozhlasem. „To bylo domluveno s dopravcem od samého začátku projektování“, upozorňuje Blažek.

Trať Tanvald – Kořenov, na které nové zastávky leží, je nejstrmější českou železnicí. Dříve zde jezdily ozubnicové lokomotivy. Přímo mezi kolejemi na zastávce Desná-Riedlova vila je možné si prohlédnout unikátní zařízení, které navádělo ozubené kolo lokomotivy při nájezdu do ozubnicového úseku.

Další nová zastávka Desná-Pustinská se zase nachází přímo v nejstrmějším stoupání. Rozjetí vlaku do kopce vyžaduje od strojvedoucích opravdový um. Vlak se pohne až ve chvíli, kdy motory zabírají na 90 % výkonu. Aby vlak neujížděl zpět, musela být zesílena parkovací brzda.
„Od prosince 2011 budou na trať nasazeny zbrusu nové nízkopodlažní motorové vozy. Pro provoz na zubačce musí být vozy od švýcarského výrobce speciálně upraveny. Jsou přizvednuté, aby „břichem“ neškrtaly o ozubnici. Mají také lepší brzdy a silné motory, proto s rozjezdem na Pustinské nebudou mít žádný problém“, pochlubil se výsledkem výběrového řízení na dopravce Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu.

Pavel Blažek za KORID LK přidává další informace z Libereckého kraje: „Realizací nových vlakových zastávek v Jiřetíně pod Bukovou, Jablonci nad Nisou, Smržovce, Velkých Hamrech a Desné snahy o zlepšení veřejné dopravy nekončí. Za pár dní proběhne kolaudace nového dopravního terminálu v Chrastavě. V prosinci vyjedou z Liberce do Hrádku nad Nisou a Varnsdorfu moderní vlaky TRILEX a na naše koleje tak vstoupí další soukromý dopravce. Obrovským úspěchem Tanvaldu je získání evropských dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na nový terminál dopravy u vlakového nádraží, stavět by se mělo příští rok. Podobný terminál vzniká i v Turnově. Další projekty v Železném Brodě, Semilech, Mimoni a Novém Boru zatím čekají na peníze“.

Na konci listopadu by měla být v rámci projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko uvedena do zkušebního provozu i nová vlaková zastávka Velké Hamry - Město.


Tuto tiskovou zprávu vydává:

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Palackého 359
468 41 Tanvald
www.tanvaldsko.info
Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Preusslerová
Manažerka projektu a Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
Tel.: +420 483 704 240; +420 737 761 659
Email:rozvoj.tanvaldska@seznam.cz


Město Desná
Krkonošská 318
468 61 Desná II
www.mesto-desna.cz
Kontaktní osoba:
Marek Pieter, starosta města
Tel.:+420 736 200 300
Email: starosta@mesto-desna.cz

vytisknout

 zpět