velikost textu: A A A

TISKOVÁ ZPRÁVA - S IDOLem do školy

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, společnost Korid LK, má dlouhodobý zájem na zvyšující se informovanosti cestující veřejnosti. „Cestující v našem kraji stále mají trvalý zájem o kvalitní a úplné informace o tom, jak funguje Integrovaný dopravní systém IDOL a o kartě Opuscard, která je jim nezbytným pomocníkem pro čerpání všech výhod, které tento systém přináší“, řekla Ing. Pavlína Velikovská, ředitelka společnosti Korid LK, Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje. Na podzim letošního roku proto připravil Koordinátor informační kampaň zaměřenou na tarif IDOL a karty Opuscard. Vzhledem k tomu, že končí prázdniny, a všem žákům a studentům právě začíná nový školní rok, v kampani se zaměřili především na ně, resp. na způsob, jak lze při cestě do školy a ze školy s IDOLem ušetřit.

„Podmínkou pro výhodné cestování žáků a studentů je nejenom opuscard s nastaveným studentským profilem, ale v případě žáků a studentů dojíždějících mimo zóny s MHD také řádně vyplněná, a školou i dopravcem potvrzená, žákovská průkazka“, doplnila Ing. Velikovská. Žákovskou průkazku lze vyzvednout a potvrdit v informační kanceláři kteréhokoliv autobusového dopravce zapojeného do IDOL. Vlastníci opuscard si mohou v těchto informačních kancelářích nechat nastavit profil žák, nebo student. Ti, kdo opuscard ještě nemají, mohou na těchto místech podat žádost na její získání.

Karta opuscard existuje ve dvou variantách, osobní a anonymní. Osobní karta je nepřenosná, vhodná pro pravidelné cestující, lze na ni nahrávat také nepřenosné časové kupóny. Při jejím pořízení je nutné vyplnit potřebné formuláře, dodat fotografii průkazového formátu a zaplatit pořizovací cenu 140,- Kč. Při ztrátě nebo poškození karty lze kartu zablokovat a vrátit zůstatek peněz uložený na kartě, případně proplatit nevyužitou část předplatního kupónu či jej převést na novou kartu. Anonymní karta je přenosná, vhodná pro nepravidelné cestující, lze na ni nahrávat pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu, turistické jízdenky IDOL+ a IDOL 5+ a přenosné časové kupóny. Při ztrátě však nelze kartu zablokovat, a tím pádem ani vrátit zůstatek peněz uložených na kartě. „Pořízení anonymní opuscard je velmi jednoduché, tuto kartu si cestující může pořídit na kterémkoliv předprodejním místě opuscard. Po zaplacení pořizovací ceny 95,- Kč je mu karta ihned vydána“, sdělila Ing. Velikovská. „Ve spolupráci s dopravci připravujeme prodej těchto karet i přímo u řidičů příměstských autobusů“, doplnila Ing. Velikovská.

Studenti ve věku 15-26 let vlastnící opuscard mohou využít kategorii „STUDENT 15-26“. „Uvedeme-li pro příklad cestování ze Semil do Liberce, potom vychází cenová úspora při využití třicetidenního studentského kupónu oproti nákupu jednotlivých jízdenek přibližně 300 Kč“, řekla Ing. Hana Ledererová, dopravní specialistka Koordinátora. Samozřejmostí u tohoto kupónu je možnost využívat také MHD v Liberci po celých třicet dnů jeho platnosti. Student dojíždějící ze Semil potřebuje kromě opuscard s nastaveným profilem student také dopravcem a školou potvrzený žákovský průkaz.

Významnou finanční úsporu mohou zaznamenat také žáci základních škol do 15-ti let. Ti po zvolení tarifu „ŽÁK –15“ zaplatí na trase Semily – Liberec za 30-ti denní kupón pouhých 528,-Kč. Při koupi jednotlivých jízdenek by se náklady na každodenní cestování vyšplhaly na částku 672,-Kč.

Předplatní žákovské a studentské kupóny platí v rámci časové platnosti také o sobotách, nedělích a ve státem uznané svátky. Jednotlivé žákovské ani studentské jízdenky lze v tyto dny vydat pouze pokud je tato skutečnost na žákovské průkazce vyznačena, např. při cestě na studentskou ubytovnu, apod.

Další informace včetně tarifního počítadla lze získat na internetových stránkách www.iidol.cz, v předprodejních a informačních kancelářích jednotlivých dopravců IDOL, případně na telefonním čísle 485 110 073.

vytisknout

 zpět